Monday to Saturday - 8:00 -17:30 

Chuyển đổi cá cược

Giải pháp năng lượng sinh khối

Các đấu trường cá cược thể thao của Việt Nam đang ngày càng áp dụng công nghệ năng lượng sinh khối, thể hiện sự thay đổi đáng kể theo hướng bền vững. Các cơ sở này chuyển đổi chất thải hữu cơ từ các trang trại địa phương và nhà chế biến thực phẩm thành năng lượng sinh khối. Nguồn năng lượng tái tạo này không chỉ cung cấp năng lượng cho hoạt động một cách hiệu quả mà còn giảm đáng kể lượng khí thải carbon liên quan đến các nguồn năng lượng truyền thống.

Vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường

Ngoài các giải pháp năng lượng, các trung tâm cá cược thể thao này đang tích hợp các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường vào cơ sở hạ tầng của họ. Tre, một loại vật liệu phát triển nhanh và bền vững, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, giảm sự phụ thuộc vào các vật liệu thông thường, kém bền vững như bê tông và thép. Hệ thống mái nhà xanh và thông gió tự nhiên nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà này, tạo ra môi trường lành mạnh hơn cho khách hàng.

Chuyển đổi cá cược

Bảo tồn nước và quản lý chất thải

Các kỹ thuật bảo tồn nước, bao gồm thu gom nước mưa và tái chế nước thải, là những thành phần thiết yếu của các cơ sở này. Những hệ thống này đảm bảo rằng tài nguyên nước được sử dụng hiệu quả, làm giảm đáng kể nhu cầu nước nói chung. Hơn nữa, các biện pháp quản lý chất thải toàn diện được triển khai để tái chế và tái sử dụng chất thải, giảm thiểu tác động đến môi trường và thúc đẩy các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong cộng đồng.