Monday to Saturday - 8:00 -17:30 

Đặt cược vào sinh khối

Sử dụng tài nguyên tái tạo

Việt Nam đang tiên phong thực hiện sáng kiến mới thân thiện với môi trường bằng cách tích hợp các giải pháp năng lượng sinh khối trong xây dựng và vận hành các cơ sở thể thao. Sinh khối, chủ yếu có nguồn gốc từ chất thải nông nghiệp, cung cấp nguồn năng lượng bền vững và tiết kiệm chi phí. Sáng kiến này không chỉ làm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn giải quyết vấn đề dai dẳng về quản lý chất thải nông nghiệp.

Tăng cường tính bền vững trong các khu liên hợp thể thao

Một số khu liên hợp thể thao mới xây dựng ở Việt Nam hiện được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng hệ thống năng lượng sinh khối. Các cơ sở này sử dụng công nghệ tiên tiến để chuyển đổi chất thải hữu cơ thành năng lượng, giảm đáng kể lượng khí thải carbon. Sự thay đổi này không chỉ hỗ trợ sự bền vững về môi trường mà còn đặt ra tiêu chuẩn mới về sử dụng năng lượng xanh trong cơ sở hạ tầng thể thao.

Tác động đến cộng đồng địa phương và hơn thế nữa

Việc áp dụng năng lượng sinh khối đã có tác động sâu sắc đến cộng đồng địa phương. Nó tạo ra cơ hội việc làm mới trong lĩnh vực công nghệ xanh và nâng cao nhận thức về môi trường của người dân. Hơn nữa, cách tiếp cận của Việt Nam còn là hình mẫu cho các quốc gia khác đang tìm cách triển khai các giải pháp năng lượng tái tạo trong cơ sở hạ tầng công cộng, có khả năng ảnh hưởng đến chiến lược môi trường toàn cầu.